Velkommen til FORLAGET RIEL
Vi udgiver bøger • lydbøger • apps og andet materiale relateret til børns læring og sproglige udvikling.

NYHED2
Kort_hand

Kort til dialogisk læsning

Et hele er det, som har en begyndelse, midte og afslutning”
Aristoteles

Alle fortællinger har en begyndelse, en handling og en slutning. Og børn elsker fortællinger!

Mappen med kort til dialogisk læsning indeholder seks magnetkort, som visuelt opbygger barnets evne til forstå og beherske begreberne begyndelse, hvem, hvad, hvor, hvornår og slutning.

Kortene – som kan bruges i valgfri rækkefølge – stimulerer barnets produktive talesprog og lærer dem at styrke og strukturere deres historiefortælling.

Kortene er udviklet af talehørelærer Helle Riel og tegnet af Sarah Egbert Eiersholt. Trykt hos Narayana Press i Gylling, april 2016.

FORLAGET RIELS PRODUKTER:

dialogisklaesning