10 gode råd:

Jeres barn lærer af jer og I er model for barnet.

Samtale mellem barnet og forældre har stor betydning for udvikling af barnets eget sprog. Derfor er det vigtigt, at I dagligt taler om hvad der sker omkring jer, og sætter ord på hvad I fortager jer sammen.

Når I taler om hvad i gør sammen, lærer barnet nye ord og begreber. På denne måde inddrager I barnet i jeres hverdag, og hjælper det til et nuanceret  sprog og dermed en bedre forståelse af dets omverden.

God fornøjelse.

 Helle Riel

  • Tal tydeligt i korte sætninger

  • Tal med dit barn -ikke til det

  • Hav god øjenkontakt.

  • Sæt ord og begreber på handlinger.

  • Giv plads til tur-tagning. (din tur – min tur)

  • Tydeliggør din mimik og brug kropssprog.

  • Følg barnets udspil.

  • Giv to valgmuligheder.

  • Ret indirekte – dvs gentag ordet/sætningen korrekt

  • Styrk selvværd og selvtillid.