Vejledning i
dialogisk læsning

DIALOGISK LÆSNING er en måde, at gøre barnet til aktiv deltager ved højtlæsning. Brug af kortene opmuntrer og støtter barnet i, at samtale om historien.

Anvendelse:

Dialogkort er udviklet til sprogstimulering af børn, som er i gang med tilegnelse sig sprog.
Dialogkort kan bruges i børnehave, skole og i hjemmet. Både med et enkelt barn eller en mindre gruppe børn.

Indhold

Seks dialogkort som lærer barnet at strukturere indholdet i en fortælling ved hjælp af billeder. Metoden styrker barnets fortællekompetence via genfortælling af en billedbog.
På dialogkortene står spørgeordene: ”Hvilken, hvem, hvad, hvor, hvornår samt slutning. ”

Forberedelse:

Inden læsning
Læs bogen og tænk over hvilke emner du vil tale om. Udvælg ord/emner, som du vil fokusere på.
Vis forsiden af bogen til barnet. Stil et åbnet spørgsmål som: ”Hvad tror du bogen handler om? ”
Lad barnet sidde med en figur eller genstand, som har betydning i historien.

Under læsning

Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når barnet stiller spørgsmål, så giv dig god tid til at svare.
Følg barnets nysgerrighed og spørg ind til de emner som barnets vælger.
Hjælp barnet med at sætte ord på fortællingen, og tal om indholdet og billederne i bogen. Gør barnet til medfortæller.

Efter læsning

Tal med barnet om bogens indhold og de udvalgte ord og emner.
Læg herefter dialogkortene op, og gennemgå betydningen af hvert enkelt kort sammen med barnet.
Genfortæl bogen ved hjælp af dialogkortene sammen med barnet. Læg kortene op i den rækkefølge, som passer til jeres oplevelse af historien.

Afspil video

Dialogisk læsning med dialogkort

Afspil video

Dialogisk læsning med bogen "Den slutne slange"