Dialogkort

325,00 kr.

Kort til dialogisk læsning 

Et hele er det, som har en begyndelse, midte og afslutning”
Aristoteles

Alle fortællinger har en begyndelse, en handling og en slutning. Og børn elsker fortællinger!

Mappen med kort til dialogisk læsning indeholder seks magnetkort, som visuelt opbygger barnets evne til forstå og beherske begreberne begyndelse, hvem, hvad, hvor, hvornår og slutning.

Kortene – som kan bruges i valgfri rækkefølge – stimulerer barnets produktive talesprog og lærer dem at styrke og strukturere deres historiefortælling.

Kortene er udviklet af talehørelærer Helle Riel og tegnet af Sarah Egbert Eiersholt. Trykt hos Narayana Press i Gylling, april 2016.

 

DIALOGISK LÆSNING er en måde, at gøre barnet til aktiv deltager ved højtlæsning. Brug af kortene opmuntrer og støtter barnet i, at samtale om historien.

Anvendelse:
Dialogkort er udviklet til sprogstimulering af børn, som er i gang med tilegnelse sig sprog.
Dialogkort kan bruges i børnehave, skole og i hjemmet. Både med et enkelt barn eller en mindre gruppe børn.

Indhold
Seks dialogkort som lærer barnet at strukturere indholdet i en fortælling ved hjælp af billeder. Metoden styrker barnets fortællekompetence via genfortælling af en billedbog.
På dialogkortene står spørgeordene: ”Hvilken, hvem, hvad, hvor, hvornår samt slutning. ”
Forberedelse:
Inden læsning
Læs bogen og tænk over hvilke emner du vil tale om. Udvælg ord/emner, som du vil fokusere på.
Vis forsiden af bogen til barnet. Stil et åbnet spørgsmål som: ”Hvad tror du bogen handler om? ”
Lad barnet sidde med en figur eller genstand, som har betydning i historien.

Under læsning
Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når barnet stiller spørgsmål, så giv dig god tid til at svare.
Følg barnets nysgerrighed og spørg ind til de emner som barnets vælger.
Hjælp barnet med at sætte ord på fortællingen, og tal om indholdet og billederne i bogen. Gør barnet til medfortæller.

Efter læsning
Tal med barnet om bogens indhold og de udvalgte ord og emner.
Læg herefter dialogkortene op, og gennemgå betydningen af hvert enkelt kort sammen med barnet.
Genfortæl bogen ved hjælp af dialogkortene sammen med barnet. Læg kortene op i den rækkefølge, som passer til jeres oplevelse af historien.

Du kunne også være interesseret i...