Kategorisering af over- og underbegreber

50,00 kr.

Leg og læring med over- og underbegreber fremmer barnets ordkendskab, ordforråd, evne til kategorisering, samtale, fortælling og sætningsopbygning.