Kategorisering af over- og underbegreber 2 ark + drejepil

150,00 kr.

Ord kan inddeles i overbegreber og underbegreber.

Leg og læring med over- og underbegreber fremmer barnets ordkendskab, ordforråd, evne til kategorisering, samtale, fortælling og sætningsopbygning. Samtalearket giver barnet sproglige strategier som han/hun kan anvende i mødet med nye ord. 
Leg med overbegreber som fx: Legetøj, vilde dyr, bondegårds dyr tøj, mad og drikke, køretøjer etc.

Se blandt andet vores sprogskiver med underbegreber for “vilde dyr”, “bondegårds dyr”, “havets dyr”, “skovens dyr” og “havens dyr”.