Spørgeleg – Hvem svarer først? indtalt af Sonja Oppenhagen

400,00 kr.

Spørgeleg er et visuelt og auditivt læringsspil med over- og underbegreber, klappe stavelser, bogstavlyde og rim til børn fra 3 år og opefter. Alle børn kan være med, da spillet er opdelt i to læringsniveauer. Spillet kan anvendes med et eller flere børn, i smågrupper, i børnehaver, skolen eller i hjemmet. Legen er baseret på dialog og samarbejde, hvor børnene konkurrerer om hvem der først kan svare på spørgsmålene.

Hæfte med udførlig vejledning samt forslag, idéer og inspiration medfølger.

Spørgeleg – Hvem svarer først?

Spørgeleg er et sjovt og motiverende læringsspil, hvor barnet leger med rim, bogstavlyde, stavelser (klap) samt over- og underbegreber. Spillet fremmer barnets sproglige opmærksomhed, ordforråd samt det produktive og receptive sprog.

Spørgeleg stimulerer kommunikation, fælles opmærksomhed, samarbejde, dialog og turtagning.

I kategorien “Rim” leges både med vrøvleord og ord der har betydning, idet rim er en vigtig del i læseindlæring.

Spillet tager hensyn til barnets alder samt sproglige og begrebsmæssige udvikling, idet spillet er opdelt i to læringsniveauer. Spørgsmålene lægger op til at rime, sortere, klassificere gennem dialog og samarbejde.

Spillet består af 42 spørgekort, der indeholder 7 spørgeord: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvilken og hvordan.

Disse er inddelt i seks overbegreber:

• Dyr (rød)

• Leg og spil (lilla)

• Natur (grøn)

• Kroppen (gul)

• Mad og drikke (orange)

• Rim (blå)

Læringsniveau 1:

(3 – 5 år)

3 spørgsmål med to svarmuligheder og illustration af det korrekte svar samt spørgsmål der indeholder antal stavelser (klap) og over- og underbegreber.

Læringsniveau 2:

(5 år og opefter)

3 spørgsmål der indeholder rim/vrøvleord, kendskab til forlyd (første lyd i ordet), bogstavsforståelse med over- og underbegreber.