Sproghjulet stort (19,5 cm)

350,00 kr.

SPROGHJULET

Et visuelt billedmateriale, der kan tilpasses det enkelte barns sproglige læring og udvikling.

Sproghjulets formål er at styrke barnets fonologiske og sproglige opmærksomhed, samt øge barnets kendskab til bogstavers navn og lyd. Det er et sjovt og motiverende læringsspil, hvor barnet leger med lyd, ord og begreber, som fremmer dets produktive og receptive sprog.

Sproghjulet hjælper til at få et større ordforråd, skærper sproglig opmærksomhed og udvikler barnet lydelige bevidsthed og kompetence.

Ved en del af aktiviteterne bør talehørelæreren først udrede barnet og herefter anvise, hvordan man træner eller leger med en specifik lyd/lydforbindelse. Når lyden er introduceret og barnet kan producere lyden isoleret, kan man herefter lege med fonemet med en eller flere konsonanter.

Sproghjulet kan anvendes til leg med:

Farver, antal/antalsforståelse, forholdsord, synonymer, antonymer, ental/flertal, over og underbegreber, sætningsdannelse, rim og remser, klappe stavelser, sammensatte ord, bogstavers navn og lyd, forlyd, indlyd og udlyd, konsonantklynger samt analyse/syntese, m.m.

Brug visuel støtte i form af billeder og konkreter. (fotokopier evt en sprogskive og klip ud hvis du mangler en konkret) Husk turtagning.

Målgruppe: Sproghjulet henvender sig til talehørelærere, pædagoger, lærere og forældre. Det er udviklet til brug i vuggestue, børnehave, skole og hjem, og er velegnet til et enkelt barn, to og to børn sammen, såvel som en gruppe. Sproghjulet kan anvendes fra 2 til 12 år.

Sproghjulet består af en håndlavet skive og pil udført i træ.

Vælg mellem:

Lille sproghjul med en diameter på 14 ½ cm

Stort sproghjul: med en diameter på 19 ½ cm.

Med skive og pil følger fem forskellige laminerede sproghjul med /s/ og /k/ i forlyd + vokal, /sk/ i forlyd + vokal, /s/ i udlyd og rimord.

Gratis download af sproghjul-skabelon på forlagets hjemmeside, så du selv nemt og hurtigt kan skræddersy nye skiver til det enkelte barns behov.

Håndlavet sproghjul og pil udført i træ i 2 størrelser. (19,5 cm)

Med Sproghjulet følger 2 laminerede skiver med /s/ i forlyd og /s/ i udlyd.

Gratis pdf download/print af Sproghjul skabelon, så du selv kan skræddersy nye.

Se alle Sprogskiver i vores Webshop.

Sproghjulet er udviklet af talehørelærer Helle Riel.

Pris: 300 kroner

 

Gratis pdf download/print af sproghjul skabelon, så du selv kan skræddersy nye.  OBS!  Når du skal printe skabelon til det store sproghjul, skal du sætte “Custom scale” til 133 i printvinduet, så printer den en cirkel ud som er 19,5 i diameter.