Sproghjulet

Et visuelt billedmateriale, der kan tilpasses det enkelte barns sproglige læring og udvikling.

Sproghjulets formål er, at styrke barnets fonologiske og sproglige opmærksomhed samt øge barnets kendskab til bogstavers navn og lyd. Det er et sjovt og motiverende læringsspil, hvor barnet leger med lyd/ord, begreber og træner sætningsdannelse, som fremmer det produktive og receptive sprog.

Sproghjulet hjælper barnet til at få et større ordforråd, skærper dets sproglige opmærksomhed og udvikler dets lydelige bevidsthed og kompetence.

Ved en del af aktiviteterne bør talehørelæreren først udrede barnet og herefter anvise, hvordan man træner eller leger med en specifik lyd/lydforbindelse. Når lyden er introduceret og barnet kan producere lyden isoleret, kan man herefter lege med fonemet med en eller flere konsonanter.

Hvad kan Sproghjulet anvendes til.

Kendskab til farver, antal/antalsforståelse, forholdsord, synonymer, antonymer, ental/flertal, over og underbegreber, sætningsdannelse, rim og remser, klappe stavelser, sammensatte ord og verber, bogstavers navn og lyd, forlyd, indlyd og udlyd, konsonantklynger samt analyse/syntese, m.m.

Brug visuel støtte i form af billeder og konkreter. Husk turtagning.

Sproghjulet består af en håndlavet rund træplade og pil, med tilhørerende laminerede skiver. Hver skive indeholder 6 billeder med fx:  /s/ og /k/ i forlyd + vokal, /sk/ i forlyd + vokal, /s/ i udlyd og rimord ect.  Se alle skiverne i Webshop.

Vælg mellem 2 størrelser:

Lille Sproghjul med en diameter på 14 ½ cm. Pris: 250 kroner ( 2 skiver medfølger /s/ i forlyd og /s/ i udlyd)

Stort Sproghjul med en diameter på 19 ½ cm. Pris: 300 kroner ( 2 skiver medfølge  /s/ i forlyd og /s/ i udlyd)

Vejledning.

Spil med /sk/ + vokal + konkreter. (som er de samme, som på den laminerede skive) Barnet drejer pilen, som f.eks. lander på ”sko”. Barnet udtaler slangelyden for bogstavet ”S” og siger ssss ko og tager konkreten. Herefter fortsætter legen, indtil der ikke er flere konkreter. Man må gerne ”stjæle” konkreter fra hinanden. Den med flest konkreter vinder legen. Man kan også sætte ordet ind i en sætning før man tager konkreten F.eks: ”Jeg tager min sko på” Man kan også kaste en terning og sige ordet det antal gange øjnene viser. (Se video på hjemmesiden)

Målgruppe.

Sproghjulet henvender sig til talehørelærere, pædagoger, lærere og forældre. Det er udviklet til brug i vuggestue, børnehave, skole og hjem, og er velegnet til et enkelt barn, to børn sammen eller en gruppe børn. Sproghjulet kan anvendes fra 2 år og opefter.

Gratis download af sproghjul-skabelon her på hjemmesiden, så du selv nemt og hurtigt kan skræddersy nye skiver til det enkelte barns behov.